RNG Codebox

RNG Codebox je uređaj za autonomni rad sa bazom kodova za nagradne igre, nastao kao potreba da se bez dodatnih računara ili mrežne infrastrukture iz standardne SD kartice uzimaju unapred pripremljeni kodovi i šalju na folijske termal-transfer štampače TT5 ili TT10. Zastupljeni na skoro svim pakericama sa kontinualnom folijom za pakovanje (flow-pack), termal transfer štampači imaju otisak izuzetnog kvaliteta, što odštampane kodove čini vrlo jasnim i uočljivim, a time i idealnim za aplikacije ovog tipa.