Print management software

Print management software je naš proizvod i nastao je kao potreba za bržom i efikasnijom manipulacijom podacima kao i njihovim formatiranjem i slanjem na štampu. Kao ulazni fajl izabrana je baza proizvoda napravljena u programu MS Excel, kao jednom od najčešćih programa za tabelarni prikaz kod nas. Program je naročito poželjan kod korisnika koji imaju veliki broj različitih artikala i čestu promenu istih u procesu štampanja, što je čest slučaj u industriji konfekcioniranja kablova. Jasan, brz i lak za rukovanje, uz korisnički interfejs koji se lako uči i još lakše koristi.