Vizuelna inspekcija

Automatska detekcija greške u kompleksnoj industrijskoj proizvodnji od ključne je važnosti za savršen i ujednačen kvalitet finalnog proizvoda. Datalogic uređaji za video detekciju grešaka su važan faktor u mnogim procesima gde je neophodno postići 0% greške. Od prepoznavanja škarta do verifikacije podataka kakvi su datumi proizvodnje, Datalogic uređaji su ne samo poželjni već i neophodni.

Vizuelna inspekcija.pdf