Folijski štampači (TTO tehnologija)

Linx TT3

Ukoliko suviše vremena i novca trošite na zastarelom sistemu kodiranja, kao što je utiskivanje ili valjkasti koder, onda je vreme da pređete na bolji sistem – Linx TT3.

Linx TT3.pdf


Linx TT5 i Linx TT10

Ako kodirate fleksibilna tanka pakovanja, etikete ili sjajne papire, Linx TT serija termalnih uređaja za kodiranje omogućiće Vam najbolju kombinaciju pogodnosti za poboljšavanje produktivnosti i povećanje zarade.

Nagradni kodovi

Insignis nudi i kompletno rešenje za sistem štampanja nagradnih kodova uz uredjaj RNG Codebox, koji iz fajla sa SD kartice šalje pripremljene kodove na štampu i tako isključuje potrebu za korišćenjem posebnog PC računara ili mrežne infrastrukture.

Linx TT5-TT10.pdf