Novo u ponudi: provera autentičnosti proizvoda

countermark
Countermark predstavlja novu tehnologiju, koja olakšava borbu protiv falsifikovanja proizvoda. Ovo rešenje  je razvila britanska kompanija Wessex Technology, koja koristi novu klasu optičke opreme za prepoznavanje standardnog dot-matrix ispisa, koji pružaju Linx ink jet štampači.

Nakon što Linx štampač odštampa Countermark kod na proizvod, kamera kreira sliku koda i koristeći prirodnu varijaciju pozicije tačkica, koje formiraju karaktere, putem patentiranog procesa dolazimo do digitalnog fingerprint-a. Slika se šalje na čuvanje u Cloud. U kasnijem trenutku, u okviru lanca snabdevanja, autentizacija Countermark koda, putem smart telefona, ne samo da potvrđuje da je sadržaj podataka sa validnog proizvoda, već se upoređivanjem slike dolazi do zaključka da li je ona ista sa onom na originalnom proizvodu.


 

Novo u ponudi: provera autentičnosti proizvoda