Novi Linx laserski koderi sa savitljivim optičkim vodom

LinxFSL20
Linx je proširio svoju ponudu lasera sa dva nova modela: FSL20 i FSL50. Ovi modeli mogu da obeležavaju širok spektar materijala, uz mali utrošak energije. Oba modela poseduju veliki izbor fontova i grafika i mogu se koristiti za označavanje proizvoda koji miruju i onih koji se kreću.

Pogledaj više na našoj stranici Lasersko kodiranje.

 

 


 

Novi Linx laserski koderi sa savitljivim optičkim vodom